Aktualności, Pedagog/psycholog

Wojewódzki Program Edukacyjny pn.„ALFA”

Dnia 21 listopada odbyły się spotkania dla uczniów klas II i III gimnazjum Szkoły Podstawowej w Węglińcu w ramach Wojewódzkiego Programu Edukacyjnego pn.„ALFA”,

ukierunkowanego na podnoszenie świadomości i kształtowanie pożądanych postaw i zachowań w sytuacji zagrożeń o charakterze terrorystycznym.

Policjant prowadzący zajęcia, st. asp. Henryk Grabowski z Komisariatu Policji w Pieńsku,przy wykorzystaniu opracowanych dla tego programu materiałów dydaktycznych, poruszał zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa, w tym m.in. właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia.

Młodzież przyswoiła wiedzę dotyczącą m.in. tego jak zachować się, gdy usłyszą strzały czy też, gdy zauważą jakiś podejrzany pakunek. Pomogła w tym kolorowa tablica obrazująca poszczególne sytuacje, która zawiśnie w szkole w dostępnym dla każdego ucznia miejscu. Młodzieży została przedstawiona prezentacja zawierająca szereg informacji na temat  zagrożeń terrorystycznych. W ten sposób uczniowie mogli utrwalić wiedzę o tym, jakie informacje należy w sytuacji zagrożenia przekazać służbom.

Katarzyna Szymczak

pedagog szkolny

Skip to content