W czwartek 12. kwietnia uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w lekcji z zakresu edukacji ekologicznej, którą przygotował i poprowadził burmistrz Stanisław Mikołajczyk. Zagadnienia dotyczyły głównie tematów związanych z segregacją odpadów. Dzieci zobaczyły prezentację slajdów ukazujących Centrum Utylizacji Odpadów w Lubaniu. Okazało się, że wiedza pierwszaków  w zakresie troski o czystość otoczenia zasługuje na uznanie. Na zakończenie spotkania dzieci zostały obdarowane upominkami. Mamy nadzieję, że takie lekcje przyczyniać się będą do pogłębienia wiedzy zdobywanej podczas zajęć lekcyjnych.

Barbara Drozd