Uczniowie klasy trzeciej spotkali się po południu i w małych grupach  zrealizowali projekt na wykonanie gazetek dotyczących Kosmosu.  Jeden z zespołów zajął się badaniem życia i licznych osiągnięć wielkiego polskiego astronoma – Mikołaja Kopernika.

Dzięki pracy dwóch Tomków, Olafa i Julka wszyscy w klasie mogli dowiedzieć się wiele na temat wszechstronności naszego wielkiego uczonego.  Drugi zespół zaprezentował budowę Układu Słonecznego.  Kinga, Natalka i Laura zilustrowały wzajemne położenie planet i Słońca.  Mikołaj Kopernik byłby z nich dumny.