Nasza szkoła przyłączyła się w listopadzie do akcji pt. „Śniadanie daje moc”. Najważniejszymi celami tego programu są:

  • zwiększenia świadomości na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka,
  • przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce – poprzez edukację oraz promocję prawidłowego żywienia.

Dzieci w klasach 1 – 3 wspólnie spożywały „zdrowe śniadanie”, które dało im energię do nauki, lepszą koncentrację podczas lekcji oraz siłę do zabawy. To był najlepszy start w nowy dzień.