Aktualności, Samorząd Szkolny

Zebranie SU dotyczące Mikołajek

Protokół nr 5

z zebrania Samorządu Uczniowskiego

z dnia 03.12.2019 r.

Nieobecni: Kacper Hadryś, Adrian Charytaniak, Kacper Proć, Klara Stankiewicz, Natalia Mierzejewska, Dominik Pałyga, Iga Burak, Kinga Kosior, Maja Hadryś

W posiedzeniu brało udział 7 członków SU.

Zebranie miało charakter pilny- przygotowanie Mikołajek.

Przebieg obrad protokołował: Bartosz Szymczak.

 

Czas trwania: 25 min.

  1. Przedstawienie porządku obrad.
  2. Wstępne podsumowanie działań samorządu w listopadzie i zaplanowanie kolejnych w grudniu
  3. Stworzenie scenariuszu na niespodziankę związaną z Mikołajkami (6.12.2019r.)
  4. Plany i działania samorządu w listopadzie będą omówione na apelu, który odbędzie się 05.12.19 na 1 piętrze budynku byłego gimnazjum. Za przygotowanie i przemówienie odpowiada Patryk Blatkiewicz.
  5. Zakończenie obrad.
zdjęcie: https://pixabay.com/vectors/santa-claus-christmas-reindeer-31665/
Skip to content