Aktualności, Samorząd Szkolny

Zebranie SU i ustalenie zasad rywalizacji marcowo-kwietniowej.

Protokół nr 8

 z zebrania Samorządu Uczniowskiego z dnia 10.03.2020

Nieobecni: Kalina Czechowska, Klara Stankiewicz, Karolina Mazurek, Patryk Blatkiewicz, Iga Burak, Kinga Kosior

Czas trwania: 15 minut

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego spotkania.
 3. Omówienie planu „Dnia Wiosny”.
 1. Ustalenie zadań Samorządu Uczniowskiego na najbliższe tygodnie.
 1. Zakończenie obrad.

 

Postanowiliśmy połączyć rywalizację w dwóch  miesiącach i dać Wam jeszcze ciekawsze zadania, które uprzyjemnią Wasz pobyt w szkole i wyzwolą w Was kreatywność. A więc:

 1. SZALONE STYLIZACJE To zadanie polegać będzie na tym, że klasa wybierze jedną osobę, a następnie stworzy dla niej kreatywną i szaloną stylizację do której może przygotować gadżety i materiały z domu. Gdy zostanie ona skończona należy wykonać jej zdjęcie i podesłać je przewodniczącemu SU-Bartkowi Szymczak. Najbardziej oceniane będą kreatywność, kolorystyka i dobór najciekawszych materiałów. Najlepszy outfit wygrywa! Prosimy o przesłanie zdjęć do 10 kwietnia.
 2. NAJCIEKAWSZY KOMIKS tematyką jest DZIEŃ W MOJEJ KLASIE Uczniowie wykonają komiks kredkami, markerami i ołówkiem. Powinien on posiadać minimum 6, a maks. 10 kadrów oraz okna dialogowe- potocznie zwane dymkami.
 3. MAKULATURA- JUŻ NIE JEST ZBIERANA, jednakże do 20 marca Bartek Szymczak zbierze informację od wychowawców o ilości przyniesionej makulatury od stycznia do 1 marca.
 4. Marzanna Klasowa -Klasa wybiera jedną osobę, która ubierają na wzór Marzanny. Uczniowie prezentują Marzanny w Pierwszy Dzień Wiosny. Mogą przynieść różne rzeczy potrzebne do wykonania zadania z domu.
 5. Nie liczymy spóźnień w tym miesiącu- bo świetnie sobie radzicie w tym zakresie i nie ma z kim konkurować 😉 DOBRA ROBOTA!
 6. ŚMIESZNE ZDJĘCIE KLASOWE- każda klasa musi zrobić sobie na terenie szkoły jedno zabawne zdjęcie klasowe. Minimum 70% uczniów musi wziąć udział, aby zdjęcie zostało zakwalifikowane. Zdjęcia do 25 kwietnia należy przesłać do Bartka 😉
 7. Dzień owocowo-warzywny W tym miesiącu po raz kolejny będziemy szerzyć ideę zdrowego odzywania wśród młodzieży, a więc w piątek 27 marca przedstawiciele samorządu przejdą po klasach oraz zliczą liczbę posiadaczy danego owocu lub warzywa. W marcu owocem miesiąca ogłosiliśmy winogrono, a warzywem ogórka. Oczywiście punkty z tej rywalizacji będą liczone do rankingu klas.
 8. Osoba „NAJ” W tym miesiącu wybieramy NAJBARDZIEJ WYSPORTOWANĄ osobę. Imiona oraz nazwiska kandydatów prosimy o wpisanie na listę, która zostanie przywieszona na tablicy z „aktualnościami”. (Na korytarzu w gimnazjum przy drzwiach do wyjścia na tartan) do dnia 26.03.2020 Nie wpisanie kandydata na listę = 0p dla klasy.

 

Skip to content