Aktualności, Samorząd Szkolny

Ewaluacja pracy SU 2019/2020

W dniach 20-22.06.2020r. została przeprowadzona ankieta ewaluacyjna. Wyniki przedstawiamy poniżej:

W ankiecie wzięło udział 57 osób(uczniów, nauczycieli i rodziców). 70% respondentów uważa, że wprowadzenie takiego konkursu jak Najlepsi z najlepszych- ranking klas wpłynęło na zaangażowanie uczniów w życie szkoły, 26% nie ma zdania, a jedynie 4 % uważa, że nie.

75% uznało, że uczniowie brali czynny udział, a 25% nie miało zdania.

71% stwierdziło, że w następnych latach konkurs Najlepsi z najlepszych- ranking klas powinien być kontynuowany. 25% nie miało zdania, a 4% uzasadniło, ze nie widzi takiej potrzeby oraz, że konkurencje powinny być ciekawsze.

Dla 85% respondentów licznik punktów i regulamin były czytelne i zrozumiałe. 8 osób nie miało zdania.

Najlepiej są wspominane następujące akcje:
Zbiórka nakrętek- 34 osoby
Szczęśliwy numerek-30
Zbiórka karmy dla schroniska w Dłużynie-30
Zbiórka makulatury-27
Gazetka klasowa-25
Dzień warzywno-owocowy-21
Śniadanie daje moc-21

Uczniom najmniej się podobały akcje:
Konkurs na najmniejszą liczbę spóźnień na lekcję-11
Kolorowy dzień(np pomarańczowo podczas kampanii 19dni przeciw przemocy)- 8
Konkurs na najprzystojniejszego ucznia-8

51% respondentów stwierdziło, że nie ma takiej akcji, która wspominają źle.
Ocena pracy SU to:

ndst 1
Dop 1
Dost 4
Db 6
Bdb 25
cel 20

Średnia tych ocen to 4,98 czyli jesteśmy oceniani na ocenę bdb!

ZAPRASZAMY NA NASZEGO FB GDZIE ZAMIEŚCILIŚMY CAŁE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SU W OSTATNIM ROKU.

https://www.facebook.com/pg/suwegliniec/photos/?tab=album&album_id=284876426256852

Skip to content