Dnia 23.09.2020 r. w klasach 2a i 2b odbyły się lekcje ekologii.  Uczniowie dowiedzieli się, że wiele śmieci, które wyrzucamy można jeszcze wykorzystać. Warto więc segregować odpady, czyli wkładać szkło, plastik, metal i papier do oznakowanych pojemników. Dzięki temu nie powiększamy wysypisk śmieci. Zużyte baterie i przeterminowane leki zawierają szkodliwe substancje, dlatego należy je wyrzucać do odpowiednich pojemników. Dzieci zebrały niepotrzebne śmieci i wykonały  „Śmieciowego potwora”. Z prac powstały wystawy, które promują segregację i recykling. Uczniowie zostali zachęceni do bycia małymi ekologami w domu, klasie i szkole.

Zofia Bencer Beata Kutrowska