Dnia 09 .02. 2021 r. w klasie 2a odbyła się praktyczna lekcja udzielania pierwszej pomocy. Dzieci dowiedziały się, w jaki sposób możemy pomóc komuś, kto uległ wypadkowi. Nauczyły się też, jak należy ułożyć osobę w bezpiecznej pozycji bocznej. Uczniowie zapoznali się z instrukcją wzywania pomocy. Dowiedzieli się, co należy powiedzieć, gdy dzwonimy po pomoc. Dzieci poznały telefony alarmowe: Policji 999, Straży Pożarnej 998, Pogotowia Ratunkowego 999 oraz numer telefonu alarmowego 112. Uczniowie wykonali apteczkę małego ratownika oraz przygotowali karteczki z numerami alarmowymi. Do apteczki włożyli bandaż, nożyczki, plastry opatrunkowe, lateksowe rękawiczki ochronne i opakowanie jałowych gazików. Była to ciekawa lekcja przygotowująca do bycia małym ratownikiem.

Zofia Bencer