W poniedziałek 14 listopada w klasach pierwszych odbyły się warsztaty prowadzone przez pana Daniela Nowickiego – terapeutę z Polskiego Centrum Profilaktyki z Krakowa. Tematem spotkania był: Konflikt – mówię, słucham, akceptuję. Celem warsztatu było uświadomienie dzieciom czym jest konflikt i jakie są jego skutki oraz nauczenie ich radzenia sobie z trudnymi emocjami.
Korzyści dla ucznia to:
» zrozumienie, czym jest konflikt i jakie są jego przyczyny,
» poznanie skutków jakie wynikają z sytuacji konfliktowych,
» wypracowanie sprawdzonych metod na skuteczne rozwiązywanie konfliktów,
» nabycie umiejętności prawidłowego radzenia sobie z gniewem.