„19 dni”
Dziewiętnaście dni, co powiedzą Ci
Nie !!! Dla hejtu, zła, przemocy.
Dziewiętnaście dni, co pokażą Ci
Zaletę wzajemnej pomocy.
Dziewiętnaście dni, udowodnią Ci
Że  masz zawsze przyjaciela.
Dziewiętnaście dni, co pomogą Ci
Pokonać dręczyciela.
Dziewiętnaście dni, co przypomną Ci,
Że masz prawo być bezpiecznym.
Dziewiętnaście dni, co zapewnią Cię,
Że świat może być bajeczny.

Wiersz Viktorii Cycyk z klasy III b, w ramach konkursu organizowanego podczas Kampanii  ”Ja i moje 19 dni”.

               W dniach od 1 do 19 listopada nasza szkoła we współpracy z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Węglińcu oraz Powiatowym Centrum Edukacji w Zgorzelcu realizowała światową Kampanię 19 dni Przeciwko Przemocy i Krzywdzeniu Dzieci i Młodzieży. Kampania na stałe została wpisana do programu profilaktyczno – wychowawczego i jest realizowana w naszej szkole od wielu lat.

               Organizatorem kampanii w Polsce jest Fundacja Po DRUGIE, która we współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą bierze udział w światowej kampanii. Kampania rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. Autorem światowej kampanii jest Women’s World Summit Foundation i co roku zaprasza do współpracy wszystkich tych, którzy chcą by świat dzieci i młodzieży był wolny od przemocy. Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać. Zwracać uwagę. Uczyć widzieć więcej i lepiej.

W ciągu 19 dni dniach listopada, podczas podejmowanych przez wychowawców, pedagogów i uczniów działań wiele mówiono o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie, wolności. Przypomniano te wartości, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju i dobrego życia.

W tych dniach uczniowie od najmłodszych klas brali udział w lekcjach profilaktycznych na temat negatywnych skutków przemocy, wspólnie tworzyli plakaty i gazetki klasowe. Uczniowie uczyli się sposobów radzenia sobie z przemocą, umiejętności stosowania właściwych postaw wobec przemocy, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Wychowawcy przeprowadzili pogadanki na temat przemocy rówieśniczej oraz rodzajów przemocy.

W dniach 14 i 15 listopada odbyły się warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas I, VI i VII, finansowane ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węglińcu. Zrealizowane przez Polskie Centrum Profilaktyki w Krakowie. Zajęcia poprowadził Pan Daniel Nowicki – terapeuta, pedagog, coach, zajmujący się upowszechnianiem wiedzy o zdrowiu psychicznym.

Tematyka warsztatów: klasa I  a i b „Konflikt – mówię, słucham, akceptuję”
           klasa VI a i b oraz VII – „Konflikt – przedstawiam, słucham, negocjuję”.

Pedagog szkolny wziął udział w WEBINARACH: “Przemoc w rodzinie” oraz “Przemoc wobec dzieci” realizowanych przez Fundację poDrugie. Dwoje uczniów Viktoria Cycyk i Kacper Piasecki z klasy III b wzięło udział w konkursie „Ja i moje 19 dni”.

Dnia 17 listopada został ogłoszony Pomarańczowym Dniem, tego dnia wychowawcy i uczniowie klas I – III przeprowadzili podsumowanie działań realizowanych w ramach kampanii w klasach młodszych, dzieci przedstawiły inscenizację TAK – NIE oraz utworzyły ŁAŃCUCH POMOCNYCH DŁONI z wykorzystaniem pomarańczowych serc. W akcji wzięli udział zaproszeni goście: starszy dzielnicowy Henryk Grabowski z Komisariatu Policji w Pieńsku, Krystian Kutny Kierownik MGOPS w Węglińcu, Dyrektor Szkoły Podstawowej, pedagog szkolny – koordynator kampanii oraz pracownicy obsługi.

Tego dnia przedstawiciele samorządu uczniowskiego, rozdawali całej społeczności szkolnej pomarańczowe wstążeczki, młodzież dumnie prezentowała pomarańczowe barwy.

Bardzo dziękuję wszystkim za udział i zaangażowanie w kampanii.

Koordynator Kampanii
Katarzyna Szymczak