CERTYFIKAT 3

W roku 2011 nasza szkoła dołączyła do grona szkół, które otrzymały tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”. Tytuł ten przyznawany jest szkołom, które w szczególny sposób odkrywają, promują i rozwijają uzdolnienia dzieci i młodzieży. Wspieramy naszych uczniów, aby mogli dzielić się zainteresowaniami, umiejętnościami , realizować swoje pasje.

By uzyskać tytuł :Szkoła Odkrywców Talentów” należało zarejestrować placówkę na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji i udokumentować, ze nauczyciele odkrywają zainteresowania uczniów w co najmniej 3 dziedzinach i osiągają dzięki temu sukcesy.