W roku 2001 otrzymaliśmy Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnienia. Certyfikat ten przyznawany jest szkole na określony czas pod warunkiem stałego, zadowalającego działania systemu wspierania uzdolnień. Okresowo działanie programu poddawane jest monitoringowi przez Kapitułę Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień. Dwa lata temu po raz drugi odbył się w naszej szkole audyt. Nasi goście pozytywnie ocenili działalność szkoły w zakresie wspierania uzdolnień i przyznali naszej placówce Certyfikat na kolejne 5 lat.
Zgodnie z zasadą, że każde dziecko powinno mieć zapewnione w szkole warunki do odniesienia sukcesu na swoją własną miarę i możliwości, w roku 2001 opracowany został Szkolny Program Wspierania Zainteresowań i Uzdolnień, który pozwala każdemu uczniowi określić swoje zdolności i skutecznie rozwijać własne zainteresowania w sposób ukierunkowany.
Celem głównym programu jest wszechstronny rozwój każdego ucznia naszej szkoły, wczesne rozpoznawanie, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań, zdolności i umiejętności wszystkich uczniów, tworzenie warunków do osiągnięcia sukcesów na miarę możliwości każdego dziecka oraz promowanie ich na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.